Medisinske Tjenester
Bedrifts helsetjeneste
Kurs
ShipMed
 
 
 
Time  bestilling
Kontakt
Om oss
 
 
Oppdragsforskning

Oppdragsforskning

Medi 3 har for tiden følgende studier åpen for inkludering:

Overaktiv blære (OAB)

Er du plaget med svært hyppig vannlatning? Vil du delta i en studie på et nytt forebyggende legemiddel ved OAB? Trykk på linken over og fyll ut skjemaet.


Migrenestudie

Har du migrene? Vil du delta i en studie på et nytt forebyggende migrenemiddel? Trykk på linken over og fyll ut skjemaet.


Kolesterolstudie

Har du hatt hjerteinfarkt eller slag, og er mellom 40 og 85 år? Da kan dette studiet være aktuelt. Trykk på linken å få mer informasjon.

Diabetesstudie

Personer med type 2-diabetes behandlet med metformin uten tillegg av andre diabetesmedikamenter, søkes til utprøving av et nytt blodsukkersenkende medikament. Les mer her.


____________________________________________________________________________________

Kliniske studier
Oppdragsforskning av høy kvalitet er helt nødvendig for å utvikle nye legemidler med optimal virkning og færre bivirkninger. En klinisk studie er en undersøkelse av om et legemiddel eller en behandlingsmetode har forventet effekter på mennesker. Studien foregår som et samarbeid mellom helsepersonell og det legemiddelfirma som har utviklet medisinen.

Forskningsavdelingen ved Medi 3 Klinikk utfører avansert oppdragsforskning for legemiddelindustrien. Vi har tilsammen 4 medarbeidere tilknyttet denne avdelingen i Ålesund. Vi gjennomfører studier innen diabetes, overvekt, nevrologi, benskjørhet, lungesykdommer, blodtrykk, hjerte-/karsykdommer, skader, smerter og annet. 

Ønsker du mer informasjon om våre studier?
Legg igjen din kontaktinformasjon på epost studie@medi3.no så tar vi kontakt med deg iløpet av kort tid.

Du kan også ringe oss direkte på 70 11 71 31 evt 70 11 71 32.

Hvordan er det å delta i en klinisk studie?
Som prosjektdeltaker i en klinisk studie bidrar du til forskning og utvikling av nye og bedre legemidler og behandlingsmetoder.

Vi deltar kun i studier og forskning som er godkjent gjennomført av Statens legemiddelverk og etikkommitéen. Vi følger den godkjente planen for studien, og ser det som vår fremste oppgave å ivareta deg som prosjektdeltaker. Om nødvendig vil vi trekke deg ut av studien hvis vi ser at det ikke er noen god studie for deg.

Hos oss vil du bli møtt av vennlige, fleksible og faglig dyktige medarbeidere som har din trygghet og sikkerhet som første prioritet.

Nøkkelord: Forskning Ålesund