Medisinske Tjenester
Bedrifts helsetjeneste
Kurs
ShipMed
 
 
 
Time  bestilling
Kontakt
Om oss
 
 
Migreneklinikk

Migreneklinikk

Det finnes mange typer hodepine og ikke sjelden forekommer det flere varianter hos enkelte. Det kan være vanskelig å skille mellom de ulike formene, og siden behandlingen ofte er svært forskjellig, er det viktig å finne frem til riktig hodepinediagnoser.

Moderne migrenebehandling består av god kommunikasjon mellom deg og lege, med utveksling av erfaringer og kunnskap. Risikofaktorer skal drøftes, ikke-medikamentelle tiltal tilrettelegges, forebyggende medisiner vurderes, og selvfølgelig en effektiv anfallsbehandling skal tilpasses til den enkelte.

Ved komplisert hodepine vil et tverrfaglig behandlingsopplegg være nødvendig for å gi deg bedre smertekontroll.

Migreneklinikkens målsetning er å bedre din mulighet til selv å takle smerteproblemet.

Utredningen
Forberedelser
Du får tilsendt grundig informasjon og noen spørre-skjema som vi ber deg fylle ut før du kommer til konsultasjonen.

Konsultasjonen
1. gangs konsultasjon ved Medi 3 Migreneklinikken er på en time hos legen. Du må beregne minst halvannen time totalt, inkludert eventuelle supplerende undersøkelser/prøver. Timen benyttes til grundig gjennomgang av sykehistorie, relevant klinisk og nevrologisk undersøkelse, evt. henvisning til tilleggs-undersøkelser som røntgen eller andre spesialister. Vi legger stor vekt på oppdatert medisinsk kunnskap, informasjon og opplæring. Dersom diagnosen allerede synes klar, startes medikamentell utprøving etter grundig instruksjon. Du vil få tildelt en «Anfalls-dagbok» som vil være et viktig verktøy i kartleggingen av anfallshyppighet og effekt av behandlingen.

Oppfølging
1. oppfølgende kontroll avholdes i løpet av 1-3 måneder. Kontrollintervallet er selvfølgelig avhengig av alvorlighetsgrad og behandlingseffekt. Kontroller er nødvendig for gjennomgang av undersøkelser og prøver, avklaring av diagnoser og justering av behandlingsopplegget. Det videre oppfølgingsbehovet drøftes med bakgrunn i diagnosen, forventninger og behandlingsmål.

Om Medi 3 Migreneklinikken
Medi 3 etablerte høsten 1999 Vestlandets første private klinikk for utredning av migrene/hodepine i allmennpraksis. Undertegnede var i 98-99 engasjert ved Sjølyst Medisinske Senter i Oslo og har erfaring fra utviklingen av Norges første Migreneklinikk. Jeg gjennomfører kontinuerlig faglig oppdatering med regelmessig deltagelse i internasjonale hodepinekongresser, nasjonal konsensusgruppe for migreneklinikker. Jeg benyttes dessuten som foredragsholder for allmennpraktiserende leger om migrene/hodepine. Senterets målsetning er å gjøre den enkelte bedre rustet til selv å takle hodesmerteproblemet. Personer som kontakter oss, ønsker å investere i et strukturert behandlingsopplegg, nettopp for å øke egen funksjonsevne. Medi 3 - MigreneKlinikken er et privat medisinsk tilskudd til det eksisterende offentlige tilbudet for mennesker som lider av hodepine.

Utredning av hodesmerter kan være komplisert og Medi 3 Migreneklinikken ønsker å presentere utredning, informasjon og behandling av hodepine fra en allmennmedisinsk synsvinkel. Relevante spesialundersøkelser og vurdering hos andre spesialister, lokalt eller nasjonalt, vil bli rekvirert ved behov. Jeg kan dessverre ikke garantere at jeg vil klare å komme frem til en vellykket løsning for alle typer hodepine. Jeg kan derimot love å bruke de resurser Medi 3 og jeg selv innehar, for best mulig å tilrettelegge en behandlingsstrategi, basert på internasjonal anerkjente terapimetoder, for de plagene du sliter med.

Thorbjørn Kjærnli
Spesialist i allmennmedisin
Medisinsk ansvarlig for Medi 3 Migreneklinikken

Ønsker du å bestille time til Migreneklikken ta kontakt på tlf 70 11 70 00, eller benytt vår timebestillingsfunksjon TIME.

Nøkkelord: Migreneklinikk Ålesund