Medisinske Tjenester
Bedrifts helsetjeneste
Kurs
ShipMed
 
 
 
Time  bestilling
Kontakt
Om oss
 
 
helsenorge.no - Her finner du Medi 3s ventetider

helsenorge.no - Her finner du Medi 3s ventetider


Fritt behandlingsvalg ble innført fra 1. november. Samtidig er innholdet på frittsykehusvalg.no flyttet over i en ny og mer brukervennlig informasjonstjeneste under helsenorge.no.

Medi 3 har avtaler med Helse Midt-Norge både innen kirurgi og bildediagnostikk, som gjør at vi tilbyr en rekke tjenester under den offentlige refusjonsordningen der pasientene kun betaler egenandel. Informasjon om disse tjenestene, samt eventuell utvidelse av tilbudet innen fritt behandlingsvalg, er nå lettere tilgjengelig.

Mange pasienter venter unødvendig lenge på utredning og behandling med den konsekvens at de får redusert livskvalitet og eventuell forlengelse av sykefravær. Medi 3 har i mange år hatt fokus på kvalitet i behandling, god service og ikke minst tilgjengelighet i form av kort ventetid. Dette er et tilbud som har fungert godt, og helsenorge.no viser at vi har kortest ventetid i landet på en del behandlinger.

Pasienter blir stadig blir mer bevisste om sine valg og rettigheter. Medi 3 har tidligere opplevd at det er vanskelig for pasienter å orientere seg i hvilke tjenester som er henholdsvis private og hvilke som er under offentlig refusjonsordning. Den nye tjenesten helsenorge.no gjør det enkelt å få en oversikt over mulige behandlingssteder.

Sjekk gjerne Medi 3s behandlingstilbud her:
https://helsenorge.no/velg-behandlingssted/Sokeresultater?k=medi+3#