Medisinske Tjenester
Bedrifts helsetjeneste
Kurs
ShipMed
 
 
 
Time  bestilling
Kontakt
Om oss
 
 
Medi 3 Kvinnehelsekontroll

Medi 3 Kvinnehelsekontroll

Medi 3 Kvinnehelsekontroll tilbyr en målrettet helsesamtale og grundig undersøkelse og inkluderer relevante prøver tilpasset kvinnens alder.

Alle prøver tas samme dag, de fleste før du kommer inn til legen. Noen ganger vil ekstraprøver rekvireres på bakgrunn av forhold som avdekkes ved konsultasjonen.

Medi 3 Kvinnehelsekontroll inneholder

1. Samtale/helseundersøkelse hos lege tilpasset kvinnens alder:
Det er mulighet for gynekologisk undersøkelse, undersøkelse av bryst, evt prevensjonsveiledning, råd i forbindelse med overgangsplager alt avhengig av alder og hvilke utfordringer kvinnen har

2. Laboratorieprøver:
- Spirometri – analyse av luftstrømsforholdene i lungene.
- EKG - informasjon om hjertets tilstand ved undersøkelsen.
- Hb – blodprosent, SR – senkningsreaksjon, Glucose – blodsukker
- HemoFec x 3 (etter 50 år) - påvisning av blod i avføringen
- Urinprøve
- Blodtrykk
- Høyde og vekt – BMI - kroppsmasseindeks

3. Blodprøver for undersøkelse av:
- Jernomsetning
- Stoffskifte
- Vitamin B12
- Kolesterol
- Nyrefunksjon
- Leverfunksjon
- Henvisning til gynekolog, mammografi, osteometri evt andre spesialistundersøkelser ved behov.

4. Skriftlig tilbakemelding på alle prøver som er tatt og sendt inn for videre analyse.
Innkallingsfrekvens etter behov/ønske. Innholdet i senere års helseundersøkelser kan tilpasses etter alder og risiko

Pris
Medi 3 Kvinnehelsekontroll - Kr 2100,- for medlemmer (kr 2550,- for ikke-medlemmer), og som inkluderer alle laboratorieprøvene som er beskrevet over.

Ønsker du mer informasjon eller vil du bestille Medi 3 Kvinnehelsekontroll, ta kontakt på tlf 70 11 70 00 for time i Ålesund eller på tlf 70 11 72 90 for time i Ulsteinvik, eller benytt vår timebestillingsfunksjon TIME.