Medisinske Tjenester
Bedrifts helsetjeneste
Kurs
ShipMed
 
 
 
Time  bestilling
Kontakt
Om oss
 
 
Medi 3 Kvinnehelse

Medi 3 Kvinnehelse

"Oss kvinner i mellom"

Vi i Medi 3 ønsker å gi råd og veiledning til kvinner om hvordan man skal ta vare på helsen sin gjennom flere faser av livet. Med “Oss kvinner i mellom” vil vi sette fokus på kvinnehelse og løfte frem våre kvinnelinge leger og behandlere.

Mange kvinner foretrekker å bli behandlet av en kvinne, og vi tilbyr kvinnelige leger, psykolog og kognitiv terapeut. Ventetiden er kort og vi er tilgjengelige for alle. Medi 3 Kvinnehelse omfatter følgende tjenester:

6052_symbol_graviditet2017.jpg
Svangerskapsoppfølging
Ønsker du tett og god oppfølging i svangerskapet? Vi tilbyr kort ventetid hos kvinnelig lege med god erfaring med oppfølging av kvinner gjennom graviditeten.

Du kan bestille enkeltkonsultasjoner og oppfølging gjennom hele svangerskapet med 6 ukers-kontroll etter fødsel. Du får så klart henvisning til gynekolog og/eller ultralyd ved behov.

Våre leger følger anbefalingene fra Helsedirektoratet i konsultasjonene. Våre leger kan i tillegg gi råd om kosthold, trening, amming, fødsel, og det du ellers måtte lure på rundt graviditet og fødsel.

6052_symbol_gynekologi2017.jpg
Gynekologisk undersøkelse:
Medi 3 har flere kvinnelig leger som tilbyr gynekologisk undersøkelse. Slike undersøkelser utføres først og fremst i forbindelse med underlivsplager.

Alle kvinner mellom 25 og 69 år skal i tillegg ta celleprøve hvert tredje år. Dersom du har plager i mellomtiden blir det ofte tatt prøver i tillegg. Uregelmessige blødninger, utflod og smerter skal undersøkes av lege. I tillegg til påminnelsen du får fra Kreftregisteret kan Medi 3 tilby deg fast innkalling til gynekologisk undersøkelse og/eller celleprøve hvert tredje år.

Det vi oftest vil sjekke er om det finnes celleforandringer i livmorhalsen. I tillegg til dette kan man blant annet sjekke for infeksjoner og andre sykdommer. Ved andre problemer, som for eksempel lekkasjeproblemer, kan en GU være nødvendig for å undersøke forholdene rundt urinveiene.

6052_symbol_helsesjekk2017.jpg
Medi 3 Kvinnehelsekontroll:
Ønsker du en full sjekk? Medi 3 Kvinnehelsekontroll er en målrettet helsesamtale med grundig undersøkelse, og inkluderer relevante prøver tilpasset kvinnens alder.

Det er mulighet for gynekologisk undersøkelse, undersøkelse av bryst, prevensjonsveiledning, råd i forbindelse med overgangsplager. Alt avhengig av alder og hvilke utfordringer kvinnen har. Eksempel på prøver som blir tatt er jernomsetning, stoffskifte, vitaminer (B12 og D), kolesterol, nyrefunksjon, leverfunksjon. Her får du henvisning til gynekolog, mammografi, osteometri og andre spesialistundersøkelser ved behov.

6052_symbol_terapi2017.jpg
Samtaleterapi (Psykolog / Kognitiv terapeut)
Utfordringer er en del av livet. Det er de vi lærer mest av. Som regel klarer vi å takle utfordringene selv. Noen ganger virker derimot utfordringene for overveldende og man kommer seg ikke videre. Man finner ikke løsningene. Da kan man trenge profesjonell hjelp. Det er viktig å ta sine følelser på alvor. Ingen problem er for små eller for ubetydelige, så lenge det oppleves som et problem for deg. Man kan også søke psykolog fordi man ønsker hjelp til å bli mer kjent med seg selv og forstå seg selv bedre, uten at man har psykiske problem. Medi 3 tilbyr både kvinnelig psykolog og kvinnelig kognitiv terapeut

6052_symbol_mammografi2017.jpg
Mammografi
Hvert år får over 3000 norske kvinner brystkreft. Sykdommen rammer stadig flere yngre kvinner. Mammografi er en undersøkelse av brystene som kan påvise brystkreft. I Norge deltar de fleste kvinner i alderen fra 50 til 69 år i statens mammografiscreeningprogram annethvert år, noe vi i Medi 3 også anbefaler. Hvis du ønsker mammografi utenom dette tidsintervallet, tilbyr vi det. Er du mellom 40-50 år eller over 69 år tilbyr vi deg også mammografiundersøkelse etter henvisning. Ønsker du regelmessig mammografi, kan Medi 3 gi deg en påminning om anbefalt ny kontroll, basert på henvisning fra lege. Medi 3 har over 25 års erfaring med brystdiagnostikk, moderne digitalt mammografiutstyr og har erfarne røntgenleger som tolker alle undersøkelsene. Som ved alle typer røntgenundersøkelser kreves det henvisning til mammografi.

6052_symbol_osteometri2017.jpg
Bentetthetsmåling
Medi 3 tilbyr måling av beintetthet - uten ventetid - med oppfølging fra fastlege, eller lege fra Medi 3.Vi gir en grundig vurdering av risiko for å utvikle benskjørhet, slik at forebyggende tiltak kan settes i verk!

Vi har den største benmassen omkring 30 års alder, og den skal vare livet ut. Ved å måle beintettheten din kan du finne ut om du har beinskjørhet, og dermed hvilken risiko du har for fremtidig benbrudd. Den er risiko- og smertefri, og stråledosen som benyttes er lav. Ved å utføre to målinger med ca. to års mellomrom kan vi få et meget sikkert uttrykk for bentapshastigheten. Slik kan vi fastslå risiko for fremtidig osteoporose. Undersøkelsen krever henvisning fra lege.

For å kunne yte den beste service og gi det beste tilbudet til våre pasienter, har vi kort ventetid og allmennlegene ved Medi 3 setter av god tid til grundige undersøkelser. Våre allmennleger jobber tverrfaglig og i samarbeid med våre spesialister og henviser deg videre dersom du har behov for det. Du er derfor sikret både rask og sikker diagnose, etterfulgt av behandling.

Ålesund - Timebestilling tlf 70 11 70 00

Kvinnelige leger:
Inger Botn Brautaset
Ann-Cathrin Nordal Linge

Ulsteinvik - Timebestilling tlf 70 11 72 90

Kvinnelig lege:
Inger Botn Brautaset

Ønsker du å bestille time til noen av tjenestene i Medi 3 Kvinnehelse, ta kontakt på tlf 70 11 70 00 for time i Ålesund eller på tlf 70 11 72 90 for time i Ulsteinvik eller benytt vår timebestillingsfunksjon TIME.