Medisinske Tjenester
Bedrifts helsetjeneste
Kurs
ShipMed
 
 
 
Time  bestilling
Kontakt
Om oss
 
 
Fysioterapi

Fysioterapi

Medi 3 tilbyr fysioterapitjenester både til bedrifts- og privatmarkedet. Våre fysioterapeuter har ikke refusjonsavtale med det offentlige. Dette gjør at vi har kort ventetid og god tid til den enkelte pasient. Vi leverer tjenester med høy faglig standard i lyse, lett tilgjengelige og godt utstyrte lokaler. Vi arbeider kunnskapsbasert og oppdatererer oss kontinuerlig i henhold til nye faglige standarder og ny forskning.

Medi 3s Fysioterapeuter benytter alltid de unike ressursene vi har tilgjengelig i Medi 3 på best mulig måte for pasienten, og innhenter også ekspertise for ytterligere medisinsk vurdering når det er nødvendig.

Du som har utført dagkirurgisk inngrep hos Medi 3 Sykehus har prioritert tilgang til tjenester i Medi 3 Klinikk, herunder fysioterapi. Alle som har medlemsskap i Medi 3 Bedriftshelsetjeneste har medlemspris på fysioterapi, Vi har samarbeid med de fleste forsikringsselskaper om behandling av deres kunder.

Medi 3 Ålesund
Alf Kåre Parr
Warren Schmidt

Medi 3 Ulsteinvik
Guro Hydle Kvalsvik
Ingvil Myklebust Hunnes (permisjon)

Ønsker du å bestille time til fysioterapeutene ved Medi 3 ta kontakt på tlf 70 11 70 00 i Ålesund, tlf 70 11 72 90 i Ulsteinvik eller benytt vår timebestillingsfunksjon TIME.

Hva er fysioterapi?
Fysioterapi kan beskrives som forebyggende, undersøkende og behandlende tiltak. Fysioterapeuten er opptatt av kroppens daglige bevegelser og omgivelsenes innvirkning på kroppens bevegelsesmønster. Pasientene gis behandling for sine symptomer basert på en grundig undersøkelse, og analyse av mulige årssakssammenhenger i tett samspill med pasienten. Dette er i de fleste tilfeller avgjørende for at behandlingen skal få en varig effekt. Behandlingen hos Medi 3 er alltid individuelt tilpasset. Sammen med pasienten eller klienten planlegger fysioterapeuten et opplegg som enten tar sikte på at pasienten skal bli helt frisk eller at vedkommende skal få så god funksjonsevne som mulig.

Målet med behandlingen er bedret funksjonsnivå ved bevisst endring av belastning og bevegelsesmønster og redusert smerte. For å nå dette målet, gis pasienten innsikt i de fysiske årssakssammenhenger, så vel som fysiske og sosiale faktorer, og hvordan disse forholdene kan påvirke kroppsholdningen og dermed kroppsbelastning.

Undersøkelse og diagnose
Undersøkelser består av en grundig anamnese og kliniske undersøkelser av nerve og muskel-skjelett systemet. De kliniske undersøkelsene som fysioterapeuten gjør bygger på opplysninger fra anamnesen for å bekrefte/avkrefte mistanke om patologiske lesjoner i det nerve og muskel-skjelett system og kartlegger kroppens funksjon.

Den kliniske undersøkelsen kan bestå av inspeksjon og observasjon, aktive- passive- og isometriske muskeltester, generelle funksjonsprøver og tester, nevrologiske prøver og tester, smerteprovokasjonstester, tester av leddfunksjon,stabilitetstester, tester for å avsløre sirkulatorisk svikt eller inneklemming, sansemotorisk testing og palpasjon.

Forebygging
Muskel- og skjelettplager er svært vanlig i den norske befolkningen. 75 – 80 % vil i løpet av en måned ha opplevd smerter eller plager fra muskel- og skjelettsystemet i en eller annen form (7). Det meste av dette utgjøres av lette plager, som ikke krever behandling og som ikke får noen konsekvenser for dagligliv eller deltakelse i arbeidslivet. Det er likevel en betydelig andel av befolkningen som har kroniske muskel- og skjelettlidelser. Fysisk aktivitet kan forebygge kronifisering og konsekvenser av muskel- og skjelettsmerter. Fysioterapeuten kan med sin kunnskap gi råd i henhold til forebyggende aktiviteter og øvelser.

Behandling og rehabilitering
Elementer som kan inngå i behandlingen er aktiv øvelsesterapi, stabilitetstrening, tøyning, leddmobilisering, funksjonell trening, manuelle teknikker, bløtvevsbehandling, elektrostimulering, avspenning, råd og veiledning er inkludert. Du som er pasient får også lære hva man selv kan gjøre for å forebygge plager i muskel- og skjelettsystemet. Din medvirkning er viktig for et vellykket behandlingsresultat og vi forteller deg hvordan

Såletilpasning
Såletilpasning kan ofte være ett av flere viktige tiltak i behandlingen av smerter og redusert funksjon i nerve-, muskel – og skjelettapparatet. Mange plager kan ha sammenheng med en benlengdeforskjell og/eller endrede belastningsforhold i foten. Vi tilpasser blant annet sålene Supersole og Vasyli, som er anerkjente sålesystemer.

r-ESWT
Radial trykkbølgebehandling er en dokumentert fysikalskmedisinsk behandlingsmetode.
Radial trykkbølgebehandling er en serie av høyenergetiske trykkbølger som appliseres på området som skal behandles. En trykkbølge er en rent mekanisk bølge, ikke en elektrisk. Behandlingen fører til en betennelsesliknende reaksjon i vevet som behandles. Kroppen reagerer med å øke blodsirkulasjon og stoffskifte i nedslagsfeltet, noe som stimulerer og akselererer kroppens egne reparasjonsprosesser. Trykkbølgene bryter ned skadet vev og kalkpåleiringer. Det er vanligvis god respons på behandlingen i løpet av kort tid, men det kan det i noen tilfelle ta flere måneder før maksimal effekt er oppnådd. Trykkbølgebehandling er mest effektivt på kroniske senelidelser, og retter seg mot kjente diagnoser som musearm, tennis- og golfalbue, akilessmerter, seneidelser i skuldrer, jumpers knee, runners knee, trocha

Ønsker du å bestille time til fysioterapeutene ved Medi 3 ta kontakt på tlf 70 11 70 00 i Ålesund eller tlf 70 11 72 90 i Ulsteinvik evt eller benytt vår timebestillingsfunksjon TIME.

Nøkkelord: Fysioterapi Ålesund, Fysioterapeut Ålesund; Fysioterapi Ulsteinvik; Fysioterapeut Ulsteinvik,