Medisinske Tjenester
Bedrifts helsetjeneste
Kurs
ShipMed
 
 
 
Time  bestilling
Kontakt
Om oss
 
 
Kognitiv terapi

Kognitiv terapi

Tilbudet innefor kognitiv terapi omfatter både individualterapi og kurs ved Medi 3 i Ålesund og i Ulsteinvik

Alfhild Ødegård har lang erfaring som spesialsykepleier i spesialisthelsetjenesten, både på sykehuset og ved Vegsund DPS. I 2012 var hun ferdig som klinisk spesialist/kognitiv terapeut, og har mye erfaring innen både kurs, individualterapi og veiledning. Hun har vært kursleder på angstmestringskurs, kurs i belastningsmestring; KiB, og kurs i depresjonsmestring;KiD.

Anbefalt behandlingstid: 7-12 behandlingstimer, 45min pr. uke ved individuell terapi/veiledning. Det legges opp til aktivt hjemmearbeid mellom behandlingstimene.

Hva er kognitiv terapi

Kjernen i kognitiv terapi er å jobbe aktivt med å endre uhensiktsmessige tankemønstre og uhensiktsmessig adferd. Et viktig mål i terapien, er at pasienten forholder seg utforskende og spørrende til sitt liv, sine tenkemåter og sin egen indre samtale. Dette vil kunne endre pasienten sin følelsesmessige regulering i ulike situasjoner.

I terapitimen jobber pasient og terapeut aktivt med de problemstillingene som pasienten velger å utforske. Fokuset er hvordan man forholder seg til livet her og nå. I den grad historikken blir viktig, jobber vi med den i lys av nåtida.

Mer informasjon om metoden finnes på kognitiv.no

For bestilling av time, ta kontakt med Medi 3 i Ålesund på tlf 70 11 70 00, eller tlf 70 11 72 90 ved Medi 3 Ulsteinvik - evt benytt vår timebestillingsfunksjon på www.medi3.no TIME


Mestringskurs for ungdom
Målgruppe: Ungdom i alderen 14–20 år med lette eller moderate depresjonssymptomer.
Hovedmålet er at deltaker skal forstå hva som skjer ved depresjon, og lære metoder for å mestre depresjonen slik at de kan bryte nedbrytende mønster.
Kursvarighet: 10 ganger. 2 timer pr uke.

Påmelding
Påmelding til kursene/henvisning sendes til Medi 3 via sentralbord 70 11 70 00, evt til epost kundesenter@medi3.no.