Medisinske Tjenester
Bedrifts helsetjeneste
Kurs
ShipMed
 
 
 
Time  bestilling
Kontakt
Om oss
 
 
Kiropraktor

Kiropraktor

Tilbud om time i Ålesund og Ulsteinvik!

Kiropraktikk omfatter vurdering, behandling og forebygging av lidelser i nerve-muskel-skjelett-systemet. Kiropraktikk som behandlingsmetode har som hovedmålsetting å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparat og nervesystem når feilfunksjoner har oppstått.

Medi 3 Ålesund
Bjørn Tore Hjelle

Medi 3 Ulsteinvik
Ingrid Bjørdal

Ønsker du å bestille time til kiropraktor ved Medi 3 ta kontakt på
70 11 70 00 i Ålesund
70 11 72 90 i Ulsteinvik

eller benytt vår timebestillingsfunksjon TIME.

Hva kan kiropraktorene ved Med i 3 hjelpe deg med?


Hva behandler kiropraktoren?
Akutte rygg- og nakkesmerter
Isjias
Kroniske rygg- og nakkesmerter
Nakkesmerter
Hodepine
Migrene
Svimmelhet
Kjevesmerter
Hofte- og bekkensmerter
Armsmerter
Skuldersmerter
Smerter mellom skulderbladene
Nedsatt bevegelighet
Muskelspenninger
Idrettsskader
Fot/ankel/knesmerter
Håndledd / albuesmerter
Spedbarnskolikk
Dataplager; musearm

Hvem går til kiropraktor?

Kiropraktoren tar hovedsaklig i mot pasienter med smerter i nerve- muskel- skjelettsystemet. Tradisjonelt forbindes kiropraktikk med behandling av ryggsmerter, men kiropraktikk har et mye bredere indikasjonsområde som omfatter alle tilstander hvor det er feilfunksjon og smerte også i andre deler av bevegelsesapparatet.

Kiropraktoren ser pasienter i alle aldre fra tidlig spedbarnsalder til alderdom, de fleste pasientene er imidlertid i midten av yrkesaktiv alder. Det er omtrentlig lik kjønnsfordeling blant pasientene.

Mor og barn
Barn og unge
Yrkesaktive
Idrettsutøvere
Eldre

Hva gjør kiropraktoren for deg under under konsultasjonen?
Går gjennom sykehistorien din
Undersøker deg
Setter diagnose
Henviser til røntgen, CT, MR ved behov
Kommer med forslag til behandlingstiltak
Henviser til annet helsepersonell om nødvendig
Gir informasjon, råd og veiledning for å mestre og forebygge muskel og skjelett plager
Gir kiropraktisk behandling

Ordet kiropraktikk betyr å utføre med hånd. Kiropraktorens viktigste instrument er altså hendene.

For å løse ditt bruker kiropraktoren en rekke metoder i behandlingen
Spesifikk leddbehandling-manipulasjon
Traksjon
Mobilisering
Tøying
Muskulære teknikker
Nevrologiske teknikker
Stabiliserende trening

Trygderefusjon
Undersøkelse og behandling hos kiropraktor er stønadsberettiget, dette gjelder også for kiropraktortilbudet ved Medi 3. Alle kiropraktorpasienter får trygderefusjon for inntil 14 konsultasjoner per år. Stønaden gis uavhengig av om pasienten oppsøker kiropraktor direkte eller er henvist fra lege. Refusjonssatsen er 125 kroner for førstegangsundersøkelse / behandlingsstart og 61 kroner per oppfølgende behandling. Du betaler en egenandel som er kiropraktorens honorar fratrukket refusjonsbeløpet. Behandling hos kiropraktor omfattes ikke av frikortordningene.

Mer informasjon om kiropraktikk finner du på www.kiropraktikk.no

Nøkkelord: Kiropraktor Ålesund Kiropraktor Ulsteinvik