Medisinske Tjenester
Bedrifts helsetjeneste
Kurs
ShipMed
 
 
 
Time  bestilling
Kontakt
Om oss
 
 
Generell kirurgi

Generell kirurgi

Vi tilbyr en rekke operasjoner innenfor generell kirurgi:

OFFENTLIGE AVTALER
Medi 3 har avtale med helseregion Helse Midt-Norge om behandling av pasienter innenfor fagområde generell kirurgi. Dette gjelder inngrep innen de overnevnte områder, men forutsetter at pasienten er henvist fra lege og tilstrekkelig utredet. Pasientene betaler egenandeler på lik linje med de offentlige sykehusene. (gjelder ikke sterilisering).

PRIVAT BETALTE OPERASJONER
Medi 3 har avtale med flere forsikringsselskaper. Dette innebærer at forsikringsselskapene har gjort avtaler om prioritert behandling for deg som forsikringstaker. Du kan selvfølgelig som privatbetalende pasient raskt få time hos oss for utredning og eventuelt operasjon.

For timebestilling - eller informasjon om ortopedi, ta gjerne kontakt på tlf 70 11 70 00 (Ålesund) - eller benytt Medi 3s timebestillingsfunksjon TIME.