Medisinske Tjenester
Bedrifts helsetjeneste
Kurs
ShipMed
 
 
 
Time  bestilling
Kontakt
Om oss
 
 
Bentetthetsmåling

Bentetthetsmåling


Medi 3 tilbyr måling av beintetthet - uten ventetid - med oppfølging fra fastlege, eller lege fra Medi3. Undersøkelsen krever henvisning fra lege. Vi gir en grundig vurdering av risiko for å utvikle benskjørhet, slik at forebyggende tiltak kan settes i verk!

Undersøkelsen gjøres ved vårt senter i Ålesund og i Kristiansund!

For timebestilling - ta kontakt på tlf 70 11 70 00 i Ålesund og tlf 71 58 17 00 i Kristiansund eller bruk vår timebestillingsfunksjon TIME


Hva er osteoporose?

Alle kvinner er utsatt for osteoporose etter overgangsalderen. Grunnen til det økede beintapet hos kvinner er at østrogenproduksjonen i eggstokkene opphører. Ulike sykdommer f.eks høyt stoffskifte, sykdommer i kalkstoffskiftet, sykdommer i tarmen og bruk av ulike medisiner påvirker også balansen på en slik måte at beintapet økes.

Osteoporose betyr at benvevet har mistet så mye kalsium (kalk) at det ikke lenger er så sterkt som før. Osteoporose anses av mange forskere som en risikotilstand og ikke en sykdom. Dette skyldes at begrepet omfatter alt fra tilstander med lav benmasse uten brudd til kronisk behandlingstrengende sykdom med flere brudd og store plager. Kvinner rammes oftere enn menn, men sjelden før 55-års alderen

Osteoporose er en tilstand med nedsatt beinmasse og derav følgende nedsatt styrke i forskjellige bein i kroppen. Dette øker sjansene for brudd, hyppigst forekommende i underarm, håndledd, lårhals, ryggvirvler og ribben.

Vi har den største benmassen omkring 30 års alder (“Peak Bone Mass”). Det foregår en stadig nedbrytning og gjenoppbygging av beinvev og beinmassen er et resultat av balansen mellom nedbrytning og gjenoppbygging.

Hos kvinner får man en forholdsvis stor økning av både nedbrytningen og gjenoppbyggingen når menstruasjonen opphører (“menopause”), men nedbrytningen øker mer enn gjenoppbyggingen slik at de får et nettotap av beinmasse. Hos menn skjer bentapet mer jevnt hele tiden.

Opphør av østrogenproduksjon
Grunnen til det økede beintapet hos kvinner etter overgangsalderen er altså hovedsakelig opphør av østrogenproduksjonen i eggstokkene. Forskjellige sykdommer f.eks høyt stoffskifte, sykdommer i kalkstoffskiftet og sykdommer i tarmen) og bruk av ulike medisiner påvirker også balansen på en slik måte at beintapet økser..


Risikogrupper

Faktorer som øker risikoen for å utvikle osteoporose:

Økende alder
Kvinner etter overgangsalder
Sigarettrøyking
Lav kroppsvekt /undervekt
Lavt inntak av vitamin D
Høyt stoffskifte
Hoftebrudd hos mor
Fysisk lite aktiv
Høyt alkoholinntak
Lavt energiinntak
Tidlig overgangsalder (før 45 år)
Lavt inntak av kalsium
Langvarig bruk av kortisonpreparater (f.eks. ved revmatiske sykdommer, astma, kroniske sykdommer i mage og tarm, nyresvikt)

Diagnose

Ved Medi 3 benytter vi et apparat som kalles DEXA- scanner, som kan måle beintetthet i hofte, rygg / helkropp. (= Dual X-ray absorbometry).

BMD(= Bone Mineral Density ) fastsettes ved å måle forskjellen mellom den stråleenergi som sendes ut fra apparatet og den energi som slipper gjennom kroppsdelen som måles. Vi får da et sikkert uttrykk for absorbsjonen. Både bein, fett og muskler absorberer røntgenstråler, men i de aktuelle områdene er det lite feilkilder (variasjon i fett og muskelmasse) slik at målingen blir svært treffsikker.

Ved å utføre 2 målinger med ca. to års mellomrom kan vi få et meget sikkert uttrykk for bentapshastigheten og således fastslå risiko for fremtidig osteoporose. Et fall i BMD på mer enn 2,5 SD (Standardavvik) - tilsvarende T-score -2,5 anses diagnostisk for osteoporose.

Økt beintapshastighet kan vi se både hos de som er arvelig disponert, men også i tiden etter stopp i østrogenbehandling, under behandling med kortison-preparater og ved en rekke sykdommer.

Vi gir en grundig vurdering av risiko for å utvikle benskjørhet, slik at forebyggende tiltak
kan settes i verk!

For timebestilling - ta kontakt på tlf 70 11 70 00 i Ålesund og tlf 71 58 17 00 i Kristiansund
- eller bruk vår timebestillingsfunksjon TIME