Medisinske Tjenester
Bedrifts helsetjeneste
Kurs
ShipMed
 
 
 
Time  bestilling
Kontakt
Om oss
 
 

Ankel/arm index

Ankel-/arm-index  er en test for å finne ut om pulsårene i bena ikke er i stand til å transportere nok blod, for eksempel ved forkalkninger i årene. Årsaker kan være aldersforandringer, diabetes, skader etc.

Testen foretas i liggende stilling, og det måles systolisk blodtrykk i armen (art. brachialis), og i to fotarterier (art. tibialis posterior og art. dorsalis pedis). Normalt er trykket omtrent det samme i alle tre arterier, men ved sykdom kan blodtrykket i fotarteriene være vesentlig lavere, slik at man får en index på mindre enn 1.00, eller 100%.

Ved index på < 50% foreligger det nekrosefare, og < 40% for
diabetikere og < 30% for ikke-diabetikere kan være indikasjon
for kirurgisk vurdering.

Tjenesten utføres ved Medi 3 i Ålesund. Bestilling via sentralbord 70 11 70 00 eller www.medi3.no

 

Ankel/arm index

Ankel-/arm-index  er en test for å finne ut om pulsårene i bena ikke er i stand til å transportere nok blod, for eksempel ved forkalkninger i årene. Årsaker kan være aldersforandringer, diabetes, skader etc.

Testen foretas i liggende stilling, og det måles systolisk blodtrykk i armen (art. brachialis), og i to fotarterier (art. tibialis posterior og art. dorsalis pedis). Normalt er trykket omtrent det samme i alle tre arterier, men ved sykdom kan blodtrykket i fotarteriene være vesentlig lavere, slik at man får en index på mindre enn 1.00, eller 100%.

Ved index på < 50% foreligger det nekrosefare, og < 40% for
diabetikere og < 30% for ikke-diabetikere kan være indikasjon
for kirurgisk vurdering.

Tjenesten utføres ved Medi 3 i Ålesund. Bestilling via sentralbord 70 11 70 00 eller www.medi3.no