Medisinske Tjenester
Bedrifts helsetjeneste
Kurs
ShipMed
 
 
 
Time  bestilling
Kontakt
Om oss
 
 
Ortopedisk vurdering og operasjoner hos Medi 3

Ortopedisk vurdering og operasjoner hos Medi 3

Medi 3s ortopedisk avdeling tilbyr utredning og behandling av en rekke lidelser i muskel-, ledd- og skjelettsystemet.

De vanligste operasjoner vi utfører er innen fotkirurgi, håndkirurgi, kne, skulder og ankel.

Alle operasjoner som gjøres ved Medi 3 er dagkirurgi. Det vil si at du opereres og reiser hjem samme dag.

ETTER OPERSJONEN
Etter at operasjonen er ferdig får du mat og drikke; og relevant informasjon i forhold til det inngrepet du har vært gjennom. Du får også snakke med operatøren.

OFFENTLIGE AVTALER
Medi 3 har avtale med helseregion Helse Midt-Norge om behandling av pasienter innenfor fagområde ortopedi. Dette gjelder inngrep innen de overnevnte områder, men forutsetter at pasienten er henvist fra lege og tilstrekkelig utredet. Pasientene må da betale egenandeler på lik linje med de offentlige sykehusene.

PRIVAT BETALTE OPERASJONER
Medi 3 har avtale med flere forsikringsselskaper om ortopedisk utredning og operasjoner. Dette innebærer at forsikringsselskapene har gjort avtaler om prioritert behandling for deg som forsikringstaker. Du kan selvfølgelig som privatbetalende pasient raskt få time hos oss for utredning og eventuelt operasjon.

For timebestilling - eller informasjon om ortopedi, ta gjerne kontakt på tlf 70 11 70 00 (Ålesund) - eller benytt Medi 3s timebestillingsfunksjon TIME.

Nøkkelord: Ortopedi Ålesund