Medisinske Tjenester
Bedrifts helsetjeneste
Kurs
ShipMed
 
 
 
Time  bestilling
Kontakt
Om oss
 
 
Kranførerattest

Kranførerattest


Helsekontroll av kranførere

Når man arbeider som kranfører, kan man påføre andre personer og utstyr stor skade. For å redusere denne risiko er det viktig at alle som skal føre en kran, gjennomgår en helsesjekk. Dette er en sikkerhet både for deg som kranfører og for dine arbeidskolleger.

Undersøkelsen
Det er viktig at man har et godt syn i denne jobben. Det vil derfor bli utført enkle synsundersøkelser. En kranfører må også ha god hørsel, noe som også kommer til å bli testet. I tillegg vil legen gjøre en helhetsvurdering og bedømme om arbeidstakeren er fysisk og psykisk skikket til å føre en kran. Kravene blir selvsagt satt opp i mot hvilken størrelse det er på kranen. Personer som har alvorlig kronisk sykdom, vil ikke få godkjent en slik undersøkelse. Det er derfor viktig at du på forhånd tenker gjennom hvilke sykdommer du har hatt og eventuelt har.

Helseundersøkelsen bør gjennomføres før man starter i arbeidet. Deretter bør den gjennomføres hvert 5. år.

Hensikten med undersøkelsen
Å sikre at førere av kraner har godt syn, herunder avstandssyn og dybdesyn
Å sikre at førere av kraner har god hørsel
Å sikre at førere av kraner er fysisk og psykisk skikket til å føre kran

Undersøkelser
Visus
Dybdesyn
Donders prøve
Urin: Eggehvite, blod, sukker
Blodtrykk
Audiometri
Konklusjon

På bakgrunn av undersøkelsen må legen ta stilling til om arbeidstakeren kan føre den aktuelle kran eller ikke. Vurderingen må bli individuell, og det må tas hensyn til hva slags kran som skal føres.

Tilbakemelding og oppfølging
Legen må gi melding til den instans i bedriften som skal ha tilbakemelding på om arbeidstakeren er medisinsk skikket til å føre kran. Dette bør gjøres skriftlig, med kopi til arbeidstakeren og til journalen.

Dersom det er medisinske forhold som tilsier at arbeidstakeren innen neste ordinære helsekontroll kan bli uskikket til å føre kran, må han innkalles til helsekontroll på et tidligere tidspunkt, etter legens vurdering.

Forberdelse til undersøkelsen:
Dersom du bruker medisiner, må du oppgi dette til legen ved kontroll. Det er også en fordel om du tar med en urinprøve til kontrollen.

For bestilling av offshoreattester ta kontakt på tlf 70 11 70 00,
evt bruk vår timebestillingsfunksjon TIME.


Kilder: NEL

Relevante lover og forskrifter