Medisinske Tjenester
Bedrifts helsetjeneste
Kurs
ShipMed
 
 
 
Time  bestilling
Kontakt
Om oss
 
 

Skreddersydde internkurs for din virksomhet!


Medi 3 Bedriftshelsetjeneste leverer kurs som kan være tilpasset behovene din virksomhet har. Vi skreddersyr internkursene etter deres ønsker, og finner gode løsninger sammen med tanke på innhold, form og læringsopplevelse.


Vi tilbyr internkurs innenfor følgende tema:

Systematisk HMS-arbeid
Arbeidsmiljø, grunnkurs (basert på Arbeidsmiljøloven, kan bransjetilpasses)
Arbeidsmiljø, grunnkurs (basert på Sjømannsloven, kan bransjetilpasses)
HMS-kurs for ledere
HMS-Utland
Internkontrollsystem for små og mellomstore bedrifter
Risikovurdering

Arbeidsmedisin og arbeidshelse
Arbeidshelse og risikofaktorer for skiftarbeidere
Fysisk aktivitet og helse
Førstehjelpskurs grunnkurs (kan bransjetilpasses)
Førstehjelp og strømulykker
Førstehjelp for deg med ansvar for barn
Hjertestarterkurs
Livsstil / kosthold
Irritabel tarm
Reise- og vaksinasjon
Røykeslutt
Tenk riktig og gå ned i vekt
Smittevern
Sykefravær og inkluderende arbeidsliv

Fysisk arbeidsmiljø/yrkeshygiene
Arbeid med vibrerende utstyr
Bruk av verneutstyr
Inneklima
Kjemiske og biologiske helsefarer
Stoffkartotek og kjemikaliehåndtering
Støy og hørselsskader

Ergonomi
Arbeidsteknikk
Energiøkonomisering – kroniske lidelser
Kontorarbeidsplassen
Løfteteknikk
Tungt og ensformig arbeid

Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
Den vanskelige samtalen
Kommunikasjon
Konflikthåndtering
Krisehåndtering
Medarbeidersamtalen
Mobbing/trakassering
Motivasjon
Omstilling og endring
Psykososialt arbeidsmiljø
Rus- og avhengighetsproblematikk
Stressmestring
Teambygging


For bestilling av kurs eller nærmere informasjon ta gjerne kontakt:

Telefon: 70 11 70 11
E-post: kurs@medi3.no

Nøkkelord: HMS Ålesund