Medisinske Tjenester
Bedrifts helsetjeneste
Kurs
ShipMed
 
 
 
Time  bestilling
Kontakt
Om oss
 
 
Røykdykkerattest

Røykdykkerattest


Helsekontroll av røyk- og kjemikaliedykkere


Røyk- og kjemikaliedykkere skal redde liv og berge materielle verdier og kunne redde seg selv ut av farlig område. Hensikten med helseattesten er å ivareta sikkerheten til den enkelte dykker, og til de han skal jobbe sammen med ved å påvise medisinske forhold som fører til at røyk- og kjemikaliedykking representerer en økt helserisiko.

Alle typer røyk- og kjemikaliedykkere, enten de er en del av de kommunale brannvesen eller er røykdykkere i industrivernet eller i andre sammenhenger skal ha godkjent helseattest utført av kompetent lege

Røyk- og kjemikaliedykkere kan bli utsatt for ekstreme fysiske påkjenninger i en redningssituasjon
Påkjenningene vil kunne representere en fare for personer som ikke er i god fysisk form eller har en sykdom som ikke er forenlig med slike påkjenninger. Kravene til helse, utholdenhet og fysisk styrke er de samme uansett alder, kjønn og stillingsgrad som røyk- og kjemikaliedykker

Alle røyk- og kjemikaliedykkere skal gjennomgå kontrollen. Hver enkelt røyk- og kjemikaliedykker har et personlig ansvar for å gi melding til brannsjef eller BHT ved helsetilstander som dukker opp underveis, og som hemmer funksjonen som røyk- og kjemialiedykker

Hyppighet

• Hyppighet og krav til helse, kondisjon og styrke fremgår av veiledningen
• Full helsekontroll skal gjennomføres før ansettelse som røyk- og kjemikaliedykker og senere ved 35,40, 42, 44, 46, 48 og 50 år. Senere hvert år.

Undersøkelser

- Lungefunksjonstest,
- Hvile-EKG
- Blodtrykk og beregning av hjerte-kar risiko ved hver undersøkelse.
- Kolesterol måles ved første gangs undersøkelse.Deretter hvert 10. år 
- Sykehistorie skal kartlegges, særlig mht røykevaner, rusmiddelbruk, og medikamenter.
- Diagnoser som er særlig nevnt i veiledningen som problematiske mht godkjenning er rusmiddelmisbruk, alvorlige psykiske problemer, diabetes, andre endokribe forstyrrelser, hjerte- og karsykdommer, kroniske lungesykdommer, sykdommer i nervesystemet, muskel- og skjelettsykdommer.
- Hørsel
- Syn og balanse
- Varmeintoleranse

Tilbakemelding og oppfølging
Bedriftslegen skal gi en medisinsk anbefaling for den enkelte røyk- og kjemikaliedykker til oppdragsgiver, gjerne med kopi til arbeidstakeren.

For bestilling av offshoreattester ta kontakt på tlf 70 11 70 00,
evt bruk vår timebestillingsfunksjon TIME.


Kilder:
NEL

Referanser
Arbeidstilsynet.
"Helseundersøkelse og fysiske tester for røyk- og kjemialiedykkere" Veiledning. Best.nr. 579. 2005.
Direktoratet for brann- og eksplosjons-vern (DBE).
"Veiledning for røykdykking og kjemikaliedykking."