Medisinske Tjenester
Bedrifts helsetjeneste
Kurs
ShipMed
 
 
 
Time  bestilling
Kontakt
Om oss
 
 
Førerkortattest

Førerkortattest


Medi 3 Helseattest for sjåfører

Sjåfører er ansvarlige for andre menneskers liv og sikkerhet. I denne forbindelse skal leger vurdere og kartlegge belastninger og risikofaktorer, samt forebygge helseskader relatert til belastninger i denne yrkesgruppen.

Hensikten med helsekontrollen er å finne ut om vedkommende kan få helseattest som sjåfør. Førerkortforskriftenes helsekrav legges til grunn for vurderingen. Legeattest utferdiges på blankett NA 2020 fra Statens vegvesen. Arbeidstakeren får attesten med seg til biltilsynet.

Det primære ved undersøkelser av denne yrkesgruppe er å utelukke faktorer som kan påvirke trafikksikkerheten - det være seg somatiske sykdommer eller defekter, såvel som psykiske (bevissthetsforstyrrelser, konsentrasjonsevne, ubalanserthet, rusmiddelproblematikk)

Hyppighet
• For førerkort i klassene A, A1, B, BE, S og T kreves, med unntak av diab. mell., anfallsvis opptredende hjerneforstyrrelse, unormalt synsfelt eller øyesykdom, kun egenerklæring om helse. Varighet ubegrenset, men må ha med gyldig legeattest etter fylte 70 år.

• For førerkort i klassene C, CE, D, DE, D1 og D1E og for kjøreseddel etter førerkortforskriftens §7 nr. 7, kreves ved førstegangsutstedelse og ved fornyelse, legeattest på fastsatt skjema (NA 202). 5 års varighet (drosje-sjåfører/buss-sjåfører).

Undersøkelser
• Synsundersøkelse
• Hørselstest
• Kartlegging av problem knyttet til utførelsen av jobben
(øket trettbarhet, konsentrasjons-problemer, muskelsmerter, synsvansker, nedsatt hørsel, epilepsi etc.)

Medi 3 har 12 leger som tilbyr førekortattest

Ålesund
Inger Botn Brautaset
Terje Håskjold
Thorbjørn Kjærnli
Bjarte Larsen
Bjørn Rotevatn
Ann Katrin Nordal Linge
Jørn Kippersund


Ulsteinvik

Inger Botn Brautaset
Torstein Bjørndal
Håvard Hanch-Hansen


For bestilling av time hos våre leger ta kontakt:
Ålesund: 70 11 70 00
Ulsteinvik: 70 11 72 90

evt bruk vår timebestillingsfunksjon TIME.


Alle som skal ha førerkortattest må på forhånd fylle ut egenerklæring, printe den ut og ta med til legen. Link til egenerklæring finner du her. Det er kun nødvendig å fylle ut side 1.

Husk å ta med gyldig legitimasjon:
- Pass
- Førerkort
- Eller annen godkjent legitimasjon (Bankkort er ikke gyldig).


Kilder: NEL

Relevante lover og forskrifter / linker: