Medisinske Tjenester
Bedrifts helsetjeneste
Kurs
ShipMed
 
 
 
Time  bestilling
Kontakt
Om oss
 
 
Offshoreattest

Offshoreattest

Alle som oppholder seg på innretninger i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkel skal til enhver tid kunne legge frem gyldig helseerklæring.

Fra 1. januar 2014 kan helseerklæringer for petroleumsarbeidere (offshore) bare utstedes av spesielt godkjente leger kalt petroleumsleger. En petroleumslege skal ha kunnskap om relevant norsk regelverk og kjenne til forhold på innretninger til havs.

Medi 3 har 10 godkjente petroleumsleger som tilbyr helseerklæring:

Ålesund
Inger Botn Brautaset
Terje Håskjold
Thorbjørn Kjærnli
Bjarte Larsen
Bjørn Rotevatn

Ulsteinvik
Håvard Hanch-Hansen
Inger Botn Brautaset
Torstein Bjørndal


For bestilling av time hos godkjent petroleumslege ta kontakt:
Ålesund: 70 11 70 00
Ulsteinvik: 70 11 72 90
evt bruk vår timebestillingsfunksjon TIME.


Alle som skal ha offeshoreattest må på forhånd fylle ut egenerklæring, printe den ut og ta med til legen. Link til egenerklæring finner du her.

Husk å ta med gyldig legitimasjon:
- Pass
- Førerkort
- Eller annen godkjent legitimasjon (Bankkort er ikke gyldig).


Hvorfor skal man helseklareres?
For personer som jobber offshore på den norske kontinentalsokkel, finnes det ifølge norsk lov helsekrav som må være oppfylt. Dette er fordi offshorearbeid ofte krever bedre helse enn arbeid på land. Generelt vil undersøkelsen kartlegge om personen er i stand til å oppfatte faresignaler, mestre evakueringssituasjoner, og utføre sitt arbeid på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

Hvem har ansvaret?
Operatørselskapet har hovedansvaret for at alle arbeiderne deres har en gyldig helseklarering. Samtidig er det den enkeltes ansvar å påse at man til enhver tid kan legge fram en gyldig klarering. Før selve helseundersøkelsen skal man avgi en egenerklæring om sin egen helsetilstand. På denne vil man også finne en oversikt over hvilke undersøkelser som kan bli gjennomført.

Hvor lang er gyldigheten av klareringen?
Generelt er helseklareringen gyldig i 2 år, regnet fra utstedelsesdato. Dersom spesielle medisinske grunner foreligger, kan det gis kortere gyldighetstid.

For bestilling av time hos godkjent petroleumslege ta kontakt:
Ålesund: 70 11 70 00
Ulsteinvik: 70 11 72 90
evt bruk vår timebestillingsfunksjon TIME.


Vil du vite mer?

• Petroleumsvirksomhet, helseklarering

Kilde:
NEL