Medisinske Tjenester
Bedrifts helsetjeneste
Kurs
ShipMed
 
 
 
Time  bestilling
Kontakt
Om oss
 
 
Linker

Linker


Sykefraværslinker

Skjemaveileder NAV

www.stami.no
www.arbeidstilsynet.no
www.idebanken.no

HMS-linker
Arbeidstilsynet- Offentlig etat
Statens Strålevern
STAMI- Statens Arbeidsmiljøinstitutt
SFT- Statens Forurensingstilsyn
Norsk forening mot støy
GRIP- Stiftelsen for bærekraftig produksjon og forbruk
Senter for Seniorpolitikk- Livsfasepolitikk og eldre arbeidstakere
AKAN- Rusforebygging i arbeidslivet
Regelhjelp.no- Oversikt over hvilke regler som gjelder for din bransje
NAV Idebanken, inkluderende arbeidsliv- Tips og råd innen sykefraværsarbeid

Helse-linker
Folkehelseinstituttet
Tidsskriftet Gemini- Formidler forskningsnytt fra SINTEF og NTNU
NAV Helse

Helsefremmende arbeidsplasser - STAMI sine sider med fokus på å fremme helse