Medisinske Tjenester
Bedrifts helsetjeneste
Kurs
ShipMed
 
 
 
Time  bestilling
Kontakt
Om oss
 
 
Røntgenundersøkelse ved Medi 3

Røntgenundersøkelse ved Medi 3

Vanlig røntgenundersøkelse er fremdeles den hyppigst benyttede bildediagnostiske metoden, selv om nye avanserte metoder har dukket opp.

Medi 3 har kort ventetid og tilbyr time til røntgen på dagen, med rask tilbakemelding etter undersøkelsen.
Medi 3 har avtale med Helse Midt-Norge, og du betaler vanlig offentlig egenandel for denne tjenesten.

Slik får du time!

Ålesund:
Du kan bestille time over telefon 70 11 71 90 eller epost: rtg@medi3.no eller ved personlig fremmøte.

Kristiansund:
Du kan bestille time over telefon 71 58 17 00 eller epost: kristiansund@medi3.no eller ved personlig fremmøte.

Vi må ha en henvisning for å kunne gjennomføre undersøkelsen. Denne kan du få hos din fastlege, kiropraktor, manuell terapeut, spesialist eller andre som har rett til å henvise til radiologiske undersøkelser, evt. kan du bestille time hos Medi3s allmennlege.

Når vi mottar henvisningen får du umiddelbart tildelt time. Svar sendes til henvisende lege, og vil foreligge kort tid etter undersøkelsen. Medi 3 har ikke offentlig avtale for MR, så du må selv betale undersøkelsen.

Dersom du har helseforsikring, er det mulig din forsikring dekker undersøkelser hos Medi 3. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap, som evt da bestiller time til deg.

Ønsker du å mer informasjon om røntgen-tilbudet vårt ta kontakt med Medi 3 Bildediagnostiske avdeling på tlf 70 11 71 90 i Ålesund, evt Medi 3 Krisiansund Røntgen på tlf 71 58 17 00.

Informasjon om røntgenundersøkelse
Røntgenundersøkelse gjøres hovedsakelig av lunger, hjerte, skjelett, ledd, urinveier, spiserør, mavesekk og tykktarm.

Dagens røntgenapparatur bruker ny digital teknikk. Det vil si at røntgenfilmene som ble benyttet tidligere er byttet ut med detektorer som fanger opp røntgenstrålene. Informasjonen bearbeides av en datamaskin slik at bildet kan vises på en skjerm og all informasjon lagres digitalt for eventuelt senere bruk.

Røntgen med kontrast
Ved undersøkelse av urinveiene injiseres det kontrastvæske inn i en blodåre i armen. Etter kort tid forlater kontrastvæsken blodet gjennom nyrene og fortsetter videre gjennom urinveiene. Mens denne prosessen pågår tas røntgenbildene, og man får da en fin oversikt av disse organene.

Siden enkelte personer kan være allergiske overfor røntgen og røntgenkontrastmiddel, vil du bli spurt om eventuelle allergier og om du har reagert på kontrastmiddel tidligere.

Skal spiserør og/eller mavesekk undersøkes, må det drikkes et kontrastmiddel mens bildene tas. Samtidig som kontrastmidlet svelges, samt i etterkant, vil røntgenbildene tas, og man får med dette en framstilling av slimhinnene i de aktuelle områder.

Ved røntgenundersøkelse av tykktarmen gis det også kontrastmiddel. Dette settes inn som et klyster gjennom endetarmen. I tillegg til selve kontrasten vil det blåses inn luft; dette gjøres for å få en best mulig visualisering av strukturene i tarmen.

Undersøkelse av nyrer/urinveier, samt av spiserør og mave- /tarmsystem krever som regel forberedelse som fasting i en viss periode før undersøkelsen.

I tillegg er det ved undersøkelse av nyrer/urinveier og tykktarm nødvendig å tømme tarmene. Dette må gjøres fordi avføring i tarmen nedsetter bildekvaliteten og gjør diagnostikken usikker.

Dersom du skal til en røntgenundersøkelse som krever forberedelse vil du få informasjon om dette.

Røntgenundersøkelser ved Medi 3 krever henvisning fra fastlege eller lege ved Medi 3.
Ønsker du å bestille time til røntgen ved Medi 3 ta kontakt på tlf 70 11 70 00 (Ålesund), eller benytt vår timebestillingsfunksjon TIME.

Nøkkelord: Røntgen Ålesund