Medisinske Tjenester
Bedrifts helsetjeneste
Kurs
ShipMed
 
 
 
Time  bestilling
Kontakt
Om oss
 
 
Mammografi

Mammografi

Brystkreft kan oppdages ved mammografi før det er mulig å kjenne forandringer i brystet selv. Tidlig oppdagelse av brystkreft gir mindre risiko for spredning, og gir derfor bedre leveutsikter. Dette øker også sjansen for å bevare brystet ved operasjon.

Medi 3 tilbyr mammografiundersøkelse både fra vårt senter i Ålesund og Kristiansund.

Kontakt:


Medi 3 Ålesund:
For informasjon ta kontakt på tlf 70 11 71 90 eller send epost , evt benytt timebestillingsfunksjon TIME

Medi 3 Kristiansund:
For informasjon ta kontakt på tlf 71 58 17 00 eller send epost  evt benytt timebestillingsfunksjon TIME

 

Hva er mammografi
Mammografi er en røntgenundersøkelse med lave stråledoser som har til hensikt å oppdage brystkreft på et så tidlig stadium som mulig. I den moderne brystdiagnostikken inngår mammografi som en vesentlig del av det som kalles trippel-diagnostikk sammen med ultralyd og vevsprøve,

Mammografi er foreløpig den eneste metodikk hvor det er dokumentert redusert dødelighet av brystkreft ved regelmessige undersøkelser uten at det foreligger symptomer hos de undersøkte.

Det er nokså stor enighet blant internasjonale eksperter om at dette er svært godt dokumentert for aldersgruppen 50-70 år, mens det er noe mindre dokumentasjon i aldersgruppen 40-50 år.

Erfaring og kompetanse
Medi 3 har over 20 års erfaring med brystdiagnostikk og har erfarne mammaradiologer som tolker alle undersøkelsene.

Hvordan gjennomføres mammografiundersøkelsen
I henhold til retningslinjer fra Statens Strålevern er henvisning fra lege nødvendig for å få utført mammografiundersøkelse. Henvisning kan du få fra egen fastlege eller allmennlege ved Medi 3.

Etter at du er henvist, blir du innkalt til undersøkelse. Radiograf tar bilder av begge bryst, som tolkes av to mammaradiologer. Dersom en eller begge radiologene mener at noe må undersøkes nærmere, vil du bli innkalt til Medi 3 for videre undersøkelse med nye røntgenbilder, ultralyd, eller begge deler.

Om nødvendig, vil du bli henvist til brystdiagnostisk senter (BDS) i samråd med henvisende lege.