Medisinske Tjenester
Bedrifts helsetjeneste
Kurs
ShipMed
 
 
 
Time  bestilling
Kontakt
Om oss
 
 

Molde

Medi 3 s tilbud i Molde og omegn

Medi 3 s tilbud til privatkundene falt bort i Molde fra juni 2016.

Medi 3 har et tilbud til bedriftsmarkedet i Molde-området.

Bedriftsmarkedet vil bli betjent ved at vi bruker et fullt utstyrt mobilt legekontor, med laboratorium, EKG, spirometri og audiometri, for å utføre helseundersøkelser «on-site».

Vi tilbyr legetjenester og HMS-rådgivning med lokalt tilknyttet personaleTlf: 70 11 70 11 Epost: bhtpost@medi3.no