Medisinske Tjenester
Bedrifts helsetjeneste
Kurs
ShipMed
 
 
 
Time  bestilling
Kontakt
Om oss
 
 

Sjømannsattest


Helseundersøkelse av sjøfolk


Enhver som skal tiltre tjeneste eller som tjenestegjør på norske skip, fiske- eller fangstfartøy og flyttbare innretninger, som kommer inn under Skipsarbeidslovens virkeområde (20.08.13) skal ha godkjent helseerklæring. Fra 10.11.2013 skal alle sjømannsattester leveres elektronisk.

Alle må på forhånd fylle ut egenerklæring, printe den ut og ta med til legen.
Link til egenerklæringen finner du her

Medi 3 har 9 godkjente sjømannsleger:

Ålesund
Inger Botn Brautaset
Terje Håskjold
Thorbjørn Kjærnli
Bjarte Larsen
Ann Cathrin Nordal Linge
Bjørn Rotevatn

Ulsteinvik
Torstein Bjørndal
Inger Botn Brautaset
Håvard Hanch-Hansen

For bestilling av time hos godkjent sjømannslege ta kontakt:

Ålesund: 70 11 70 00
Ulsteinvik: 70 11 72 90
evt bruk vår timebestillingsfunksjon TIME.

Helseerklæringen skal sikre at arbeidstakerne er helsemessig skikket til tjeneste om bord og ikke utgjør en fare for andre eller for sikker drift av fartøyet. Helseundersøkelse og utstedelse av helseerklæring, udyktighetserklæring eller midlertidig udyktighetserklæring skal utføres av godkjent sjømannslege. Medi 3 har 9 godkjente sjømannsleger og tilbyr denne tjenesten både i Ålesund og Ulsteinvik.

Kilde:
NEL
Referanse
Forskrift om helseundersøkelse av arbeidstakere på skip. FOR 2001-10-19 nr 1309*•Forskriften gjelder ikke for arbeidstaker over 18 år i tjeneste på:
a) Fiske- eller fangstfartøy som anvendes til fjordfiske, kystfiske eller bankfiske, og som ikke er sammenhengende ute i sjøen mer enn tre dager
b) Skip under 15 meter største lengde og som bare brukes i innenriks fart, med mindre skipet frakter passasjerer, eller er sammenhengende ute i sjøen mer enn tre dager
• Se forskriften på denne siden for mer utfyllende opplysninger