Medisinske Tjenester
Bedrifts helsetjeneste
Kurs
ShipMed
 
 
 
Time  bestilling
Kontakt
Om oss
 
 
Attester

Attester

Medi 3 leverer et bredt utvalg av attester til alle typer bransjer. Medi 3s leger er godkjente sjømanns- og offshoreleger. De kan derfor utstede helsesertifikat for sjøfolk.

Medi 3 tilbyr følgende type attester:

Asbestsattest
Dykkerattest
Førerkortattest
Kranførerattest
Kontinentalsokkeldykkerattest
Offshoreattest / Petroleumsattest
Røykdykkerattest
Sjømannsattest
Yrkesdykkerattest
Losattest
Attest for arbeid i varme omgivelser

Fallskjermattest
Sportsdykkerattest
Andre helseattester


Du må gjennomføre en medisinsk undersøkelse hos oss for å se om du innfrir helsekravet for de ulike attestene. Attester kan du få ved våre senter i Ålesund og Ulsteinvik.

For bestilling eller nærmere informasjon, ta kontakt på tlf:
Ålesund: 70 11 70 00
Ulsteinvik: 70 11 72 90