Medisinske Tjenester
Bedrifts helsetjeneste
Kurs
ShipMed
 
 
 
Time  bestilling
Kontakt
Om oss
 
 
Medi 3 Helsekontroll

Medi 3 Helsekontroll

Medi 3s Helsekontroll omfatter en målrettet helsesamtale og grundig undersøkelse hos allmennlege og inkluderer ulike prøver.

Ønsker du å gi en helsekontroll i gave. Ta kontakt på tlf 70 11 70 00, evt. epost: kundesenter@medi3.no

Medi 3 Helsekontroll omfatter en målrettet helsesamtale og undersøkelse hos allmennlege med supplerende prøver. Alle prøver tas samme dag, de fleste før du kommer inn til legen. Noen ganger vil ekstraprøver rekvireres på bakgrunn av forhold som avdekkes ved konsultasjonen.

Medi 3 Helsekontroll inneholder

1. Samtale/helseundersøkelse hos lege


2. Laboratorieprøver:

- Spirometri – analyse av luftstrømsforholdene i lungene. Ved første kontroll og senere etter indikasjon. Røyker anbefales test ved hver kontroll.
- EKG - informasjon om hjertets tilstand ved undersøkelsen.
- Audiometri (hørseltest) første året og senere etter indikasjon
- Hb – blodprosent, SR – senkningsreaksjon, Glucose – blodsukker
- HemoFec x 3 (etter 50 år) - påvisning av blod i avføringen
- Urinprøve
- Blodtrykk
- Høyde og vekt – BMI - kroppsmasseindeks
- Synstest

3. Screeningprøver på:
- Kolesterol
- Nyrefunksjon
- Leverfunksjon
- Jernomsetning
- Stoffskifte
- PSA – prostataundersøkelse - menn etter 50 år

4. Skriftlig tilbakemelding
Innholdet i senere års helseundersøkelser kan tilpasses etter alder, behov og risiko
Innkallingsfrekvens kan være hvert år eller annet hvert år, slik som du selv ønsker

Pris
Medi 3 Helsekontroll - Kr 2100,- for medlemmer (kr 2500,- for ikke-medlemmer), og som inkluderer alle laboratorieprøvene som er beskrevet over.

Medi 3 Helsekontroll senior (over 62 år) – kr 1960,-. Gjelder kun for medlemmer.

Medi 3 Kvinnehelsekontroll

Ønsker du mer informasjon eller vil du bestille helsekontroll ta kontakt på tlf 70 11 70 00 for time i Ålesund eller på tlf 70 11 72 90 for time i Ulsteinvik, eller benytt vår timebestillingsfunksjon TIME.

Ønsker du å gi en helsekontroll i gave: Ta kontakt på tlf 70 11 70 00 evt send epost til: kundesenter@medi3.no


Nøkkelord: Helsekontroll Ålesund