Medisinske Tjenester
Bedrifts helsetjeneste
Kurs
ShipMed
 
 
 
Time  bestilling
Kontakt
Om oss
 
 
Fysioterapeut Guro Hydle Kvalsvik
 

Fysioterapeut Guro Hydle Kvalsvik

Fysioterapeut Guro Hydle Kvalsvik er ansatt som fysioterapeut ved Medi 3 Ulsteinvik. Ho er utdanna ved Høgskolen i Bergen og har lang erfaring med aktiv rehabilitering og behandling av ulike pasientgrupper, blant anna innanfor rygg-/nakkeproblematikk og kreft.

I møte med fysioterapeuten vil du få ei grundig vurdering av aktuelle plager og det blir igangsatt relevante tiltak ut frå denne. Det blir også vurdert om det skal henvisast til andre faggrupper. Medi 3 tilbyr tverrfaglig samarbeid mellom fysioterapeut, kiropraktor, legar med meir. Dette sikrar god oppfølging og ivaretaking.

Aktuelle fysioterapeutiske tiltak kan være:

- Rettleiing mtp trening og dagligliv
- Øvelsesrettleiing, for eksempel i Redcord
- Manuell behandling- Taping
- Trykkbølgebehandling

Det vil være eit mål at fysioterapeuten og pasienten samarbeider om å oppnå eit best mogleg resultat.

Fysioterapeuten har inga ventetid på behandling.
For timebestilling kontakt Medi 3 Ulsteinvik: Tlf: 70 11 72 90, E-post: ulsteinvik@medi3.no eller g.kvalsvik@medi3.no

Evt benytt vår timebestillingsfunksjon: TIME