Medisinske Tjenester
Bedrifts helsetjeneste
Kurs
ShipMed
 
 
 
Time  bestilling
Kontakt
Om oss
 
 
Psykolog ved Medi 3

Psykolog ved Medi 3

Psykologene ved Medi 3 utreder og behandler er bredt spekter av psykiske lidelser som; utbrenthet, angst, depresjon, sorgreaksjoner, rus, traumer, spiseforstyrrelser, samlivsproblemer og gir parterapi.

Psykologen har et nært samarbeid med Medi 3’s øvrige avdelinger, og er med i bl.a. teamet til Bedriftshelsetjenesten, samt gir krisehåndtering ved ulykker.

Når vet man at man trenger psykologhjelp?
Utfordringer er en del av livet. Det er de vi lærer mest av. Som regel klarer vi å takle utfordringene selv. Men noen ganger virker utfordringene for overveldende og man kommer seg ikke videre selv, man finner ikke løsningene. Da er det riktig å kontakte psykolog.

Det er viktig å ta sine følelser på alvor. Ingen problem er for små eller for ubetydelige, så lenge det oppleves som et problem for deg.

Man kan og søke psykolog fordi man ønsker hjelp til å bli mer kjent med seg selv og forstå seg selv bedre, uten at man har psykiske problem.

Hvor lang er en konsultasjon, og hvor mange timer trenger jeg?
En psykologtime varer 45 minutter. Hvor mange timer du trenger avhenger av problemstillingen. Enkelte har bare et par timer, andre følges opp over måneder og år.

Hvordan får jeg time?
Psykologen tar imot klienter poliklinisk etter henvisning fra lege, eller ved at man selv tar kontakt direkte med Medi 3. Det er altså ikke påkrevd med henvisning for å få time. Dette er fordi psykologen ikke har refusjonsordning, timen betales i sin helhet av klienten.

Våre psykologer er Angelika Sverdrup i Ålesund.

For bestilling av psykolog, bruk gjerne timebestillingsfunksjonen
TIME eller ring tlf 70 11 70 00 i Ålesund.

Nøkkelord: Psykolog Ålesund