Medisinske Tjenester
Bedrifts helsetjeneste
Kurs
ShipMed
 
 
 
Time  bestilling
Kontakt
Om oss
 
 
Allmennlege

Allmennlege

Har du et helseproblem og trenger hjelp er det allmennlegen du først oppsøker, og som de står for den generelle, forebyggende og behandlende medisinen. Allmennpraktikerne er på mange måter en formidler og koordinator av alle tjenester innenfor helsevesenet.

For å kunne yte den beste service og gi det beste tilbudet til våre pasienter, har vi kort ventetid og allmennlegene ved Medi 3 setter av god tid til grundige undersøkelser. Våre allmennleger jobber tverrfaglig og i samarbeid med våre spesialister og henviser deg videre dersom du har behov for det. Du er derfor sikret både rask og sikker diagnose, etterfulgt av behandling.

Medi 3 har 8 allmennleger - i Ålesund og Ulsteinvik:

Ålesund - Timebestilling tlf 70 11 70 00

Inger Botn Brautaset
Terje Håskjold
Thorbjørn Kjærnli
Bjarte Larsen
Ann-Cathrin Nordal Linge
Bjørn Rotevatn

Ulsteinvik - Timebestilling tlf 70 11 72 90

Inger Botn Brautaset
Håvard Hanch-Hansen
Leiv Bjørndal

Du er alltid velkommen til å benytte Medi 3s allmennlegetjenester, selv om du har valgt å knytte deg til en fastlege. Du kan gjerne bruke en av våre leger som din faste lege, eller som et supplement til det tilbudet du benytter hos en fastlege. Det er det opp til deg å velge. Våre allmennlegetjenester er priset høyere enn hos en fastlege, bl.a. fordi våre leger ikke mottar offentlige refusjoner. Vårt prisnivå innebærer imidlertid også at du skal kunne forvente noe ekstra hos Medi 3 som du ikke alltid vil kunne oppnå hos en fastlege: Time hos lege på kort varsel, god telefon- og resepsjonstjeneste og generelt høyt servicenivå. Vi ønsker at du skal være fornøyd med vårt allmenlegetilbud.


Ønsker du å bestille time til allmennlege ta kontakt på tlf 70 11 70 00 for time i Ålesund eller på tlf 70 11 72 90 for time i Ulsteinvik eller benytt vår timebestillingsfunksjon TIME.

Nøkkelord: Allmennlege Ålesund, Lege Ålesund