Medisinske Tjenester
Bedrifts helsetjeneste
Kurs
ShipMed
 
 
 
Time  bestilling
Kontakt
Om oss
 
 
Medarbeidersamtalen

Medarbeidersamtalen

Etter ønske
Pris: 
 

Medarbeidersamtalen


Få bedre grep på tilrettelegging, gjennomføring og oppfølging.
 
Enkle grep som bidrar til større drivkraft, arbeidsglede og motivasjon: 
 
  • Lær mer om praktiske verktøy, og metoder for medarbeideroppfølging
  • Samtaleteknikk og kommunikasjon - få teori, nyttige tips og praktisk trening
  • Hvordan skape gjensidig respekt, trygghet og tillit mellom leder og medarbeider?
  • Faglige råd om hvordan du best håndterer kritikk, og negative tilbakemeldinger
     
På dette kurset får du faglig oppdatering om forberedelse, gjennomføring og oppfølging av medarbeidersamtalen. Du lærer hvordan du mer profesjonelt kommuniserer med dine medarbeidere. Du får råd og tips om hvordan du best møter og sikrer godt samspill med ulike personlighetstyper.
 
 
Ønsker du mer informasjon rundt dette temaet, og bedriftsinternt kurs i din bedrift, så ta kontakt med:

Medi 3 Bedriftshelsetjeneste
Tlf. 70 11 70 11
kurs@medi3.no
 
PDF LAST NED KURSBROSJYRE

Påmelding