Medisinske Tjenester
Bedrifts helsetjeneste
Kurs
ShipMed
 
 
 
Time  bestilling
Kontakt
Om oss
 
 
Grunnkurs i arbeidsmiljø - Internkurs

Grunnkurs i arbeidsmiljø - Internkurs

Etter ønske
Pris: 
 

Grunnkurs i arbeidsmiljø - Internkurs

Grunnkurs i arbeidsmiljø (40 timer) tilfredsstiller Arbeidsmiljølovens krav om 40-timers HMS-opplæring for verneombud og er obligatorisk for verneombud og medlemmer av virksomhetens AMU-utvalg.

Vi gjennomfører også om ønskelig dette kurset som internkurs. Medi 3 har lang erfaring med HMS-kurs, og har blant regionens største bedriftshelsetjenester med over 16.000 medlemmer.

Viktig kunnskap

Er du leder, tillitsvalgt eller på annen måte involvert i HMS – arbeid, vil dette kurset gi deg større faglig innsikt i hvordan virksomheten best lykkes med systematisk HMS – arbeid. Fokus på HMS kan gi flere positive effekter for virksomheten som redusert sykefravær, høyere produktivitet og økt trivsel.

Praktisk undervisning

Undervisningen veksler mellom teori og praktiske eksempler fra virkeligheten. Det er også god anledning til å diskutere aktuelle og relevante hendelser fra din virksomhet. Kurset er lagt opp til 4 dager felles undervisning og oppgaveløsning i tillegg til hjemmeoppgave. Du får nyttige råd og tips om samspillet mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og de tillitsvalgte og etter gjennomført kurs og bestått hjemmeoppgave vil du få tilsendt kursbevis.

  • Alt du trenger å vite om Arbeidsmiljøloven, HMS – forskriften og Vernetjenesten
  • Organiseringen av HMS-arbeidet – roller, ansvarsfordeling og saksgang
  • Få bedre grep på risikovurdering, internkontroll og kartlegging av arbeidsmiljøet
  • Lær å lage en handlingsplan for HMS – arbeidet i din egen virksomhet
  • Praktiske verktøy for å redusere sykefraværet og øke helsenærværet i virksomheten

Klikk på bildet for mer informasjon om Grunnkurs i arbeidsmiljø

Målgruppe: Verneombud, medlemmer av AMU-utvalg, tillitsvalgte, ledere, personalansvarlige, involverte i kvalitetsarbeid og internkontroll

PDF LAST NED KURSBROSJYRE

Påmelding